Ingrijpen

Een megabezuiniging opgelegd door het kabinet-Rutte I en de wijziging van de Wet SUWI hebben ertoe geleid dat het UWV grootscheeps aan het reorganiseren is. Het budget is gehalveerd, wat het uitvoeringsinstituut ertoe genoopt heeft vrijwel volledig digitaal met zijn klanten te communiceren. Dat gaat via Werk.nl, waar nogal wat mis mee schijnt te zijn. De website is slecht bereikbaar en kampt met enige regelmaat met storingen. Daarnaast vinden gebruikers dat de geboden vacatures niet aansluiten op hun cv en geven ze het cijfer 2,6 voor de mate waarin ze zich geholpen voelen met Werk.nl in het zoeken naar een baan. Dat blijkt althans uit een onderzoek van vakbond FNV. SP-Kamerlid Karabulut klom in de pen en vroeg minister Asscher van Sociale Zaken om opheldering.

Lees verder