Werken bij de overheid 2018: vakmanschap in verandering

WbdO 336x280 v2Voor de tweede editie van Werken bij de overheid sprak ik met het ‘hoofd P&O van het Rijk’ Olav Welling (BZK) over mobiliteit van ambtenaren en de gevolgen van digitalisering en technologie voor hun werk.
Verder in deze uitgave: hoe Amersfoort, Heusden en Lelystad investeren in hun medewerkers, de revolutie aan het loket, experimenteren met talenten, arbeidsmarkttrends en zes topambtenaren over de manier waarop ze jonge ambtenaren proberen aan te trekken én te behouden.

Dagmar Winkelhorst: gezond eigenwijs en kritisch

De vier finalisten van de Futur-verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar 2015 zijn bekend. Afgelopen vrijdag namen tien kandidaten het tegen elkaar op tijdens de selectiedag bij JS Consultancy in Haarlem. Sahin Ergec, Dagmar Winkelhorst, Maarten van der Meer en Anne-Marleen Dijkhuis kwamen als winnaar uit de bus. Deze week stellen we de vier finalisten voor. Vandaag, last but not least, Dagmar Winkelhorst van de gemeente Midden-Delfland.

Eind januari 2015 won Dagmar Winkelhorst de verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar. Lees het interview in VNG Magazine.

Lees verder

Maarten van der Meer: ‘Ik sta voor een duurzame ontwikkeling van de overheid’

De vier finalisten van de Futur-verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar 2015 zijn bekend. Afgelopen vrijdag namen tien kandidaten het tegen elkaar op tijdens de selectiedag bij JS Consultancy in Haarlem.Sahin Ergec, Dagmar Winkelhorst, Maarten van der Meer en Anne-Marleen Dijkhuis kwamen als winnaar uit de bus.  Deze week stellen we de vier finalisten voor, vandaag nummer drie Maarten van der Meer. Hij is werkzaam voor het waterschap Hollandse Delta.

Lees verder

Anne-Marleen Dijkhuis: ‘De overheid kan wel een moment van reflectie gebruiken’

De vier finalisten van de Futur-verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar 2015 zijn bekend. Afgelopen vrijdag namen tien kandidaten het tegen elkaar op tijdens de selectiedag bij JS Consultancy in Haarlem.Sahin Ergec, Dagmar Winkelhorst, Maarten van der Meer en Anne-Marleen Dijkhuis kwamen als winnaar uit de bus.  Deze week stellen we de vier finalisten voor, vandaag is het de beurt aan Anne-Marleen Dijkhuis van de gemeente Hollands Kroon.

Lees verder

Sahin Ergec: de crowdsurfende ambtenaar

De vier finalisten van de Futur-verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar 2015 zijn bekend. Afgelopen vrijdag namen tien kandidaten het tegen elkaar op tijdens de selectiedag bij JS Consultancy in Haarlem.Sahin Ergec, Dagmar Winkelhorst, Maarten van der Meer en Anne-Marleen Dijkhuis kwamen als winnaar uit de bus.  Deze week stellen we de vier finalisten voor, te beginnen met Sahin Ergec, werkzaam bij de Belastingdienst in Breda.

Lees verder

Ambtenarenwet: terughoudend op internet

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft gisteren een ambtenaar geschorst na het versturen van een tweet die veel commotie veroorzaakte. Daarop barstte de discussie los in hoeverre ambtenaren hun privémening op internet mogen ventileren. De Ambtenarenwet schrijft terughoudendheid voor, zeker als het een onderwerp betreft dat de functie raakt.

Yasmina Haifi twitterde woensdagochtend: ‘ISIS heeft niets met Islam te maken.. is vooropgezet plan van zionisten die Islam willen zwart maken.’ Dit leverde zoveel reacties op – binnen 2 minuten 200 tweets, zo twitterde ze zelf – dat de ambtenaar haar tweet verwijderde. ‘Realiseer mij de politieke gevoeligheid in relatie tot mijn werk. Dit was nimmer mijn bedoeling,’ twitterde ze vervolgens. Om er enige tijd later aan toe te voegen: ‘Voor de volledigheid: heb willen zeggen dat ISIS onmogelijk islamitisch kan zijn, daden ISIS staan lijnrecht tov de islam predikt.’ En: ‘Tot slot: ik neem volledig afstand van het gedachtegoed van ISIS en haar daden. En zeg dit met volle overtuiging.’

Het ministerie van VenJ neemt ‘volstrekt afstand’ van de uitspraak van Haifi, die al sinds 1997 voor de rijksoverheid werkt, en schorste de ambtenaar. Haar detachering als projectleider van het Nationaal Cyber Security Centrum (NSCS) is per direct beëindigd. Het NCSC is een onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Haifi verwijderde haar tweet wel, maar nam haar woorden niet terug. ‘Ik vind dat een ambtenaar ook het recht heeft om zijn mening te uiten,’ zo zei ze woensdagmiddag bij De Nieuws BV op Radio 1. Uit de Ambtenarenwet blijkt echter dat dit niet zomaar het geval is, vooral als het een onderwerp betreft dat het werk raakt. In artikel 125a over de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren staat namelijk: ‘Een ambtenaar dient zich te onthouden van het openbaren van gedachten of gevoelens […], indien door de uitoefening van deze rechten de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staan met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.’

In de handreiking voor rijksambtenaren hoe om te gaan met online communicatie, vier jaar geleden door de overheid opgesteld, wordt naar dit artikel verwezen. Een van de stelregels is, aldus het document, ‘hoe dichter het onderwerp waarover je schrijft of spreekt bij je eigen beleidsterrein ligt, des te groter de maatschappelijke impact van je uitlatingen kan zijn’.

Verschenen in SC, 12 augustus 2014

Politiek-ambtelijke verhoudingen: ‘De minister is je vriend niet’

De relatie tussen de politiek en het ambtelijk apparaat is continu in beweging. Als er een nieuwe bewindspersoon aantreedt, krijg je als ambtenaar eigenlijk een nieuwe baan, weet oud-SG en voormalig WRR-lid Jan-Willem Holtslag uit ervaring. Volgens bestuurskundige Martijn van der Steen hebben ministers het ook niet makkelijk. ‘Zij wandelen in hun eentje een departement ­binnen en krijgen een enorm ambtenarenapparaat tegenover zich.’

Lees verder

Uitgescholden, bespuugd en bedreigd

De helft van de ambtenaren die contact met burgers hebben, heeft met ­geweld te maken. Daarbij gaat het vooral om verbale agressie, zoals bedreiging en ­intimidatie. Fysieke agressie, seksuele intimidatie en discriminatie komen minder veelvuldig voor, hoewel het aantal incidenten ten opzichte van 2010 verdubbeld is. Wat doen publieke organisaties om dit probleem aan te pakken? We pikten er twee voorbeelden uit: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Stadswacht Helmond.

Lees verder