Naar nul op de meter

Het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Om die doelstelling te halen, moet er nog veel gebeuren. Wethouder Bert van der Meij van de gemeente Westvoorne geeft het goede voorbeeld met de renovatie van een woonwijk in het dorp Oostvoorne. 68 sociale huurwoningen hebben straks nul op de meter.

Lees verder

Advertenties

Werken bij de overheid 2018: vakmanschap in verandering

WbdO 336x280 v2Voor de tweede editie van Werken bij de overheid sprak ik met het ‘hoofd P&O van het Rijk’ Olav Welling (BZK) over mobiliteit van ambtenaren en de gevolgen van digitalisering en technologie voor hun werk.
Verder in deze uitgave: hoe Amersfoort, Heusden en Lelystad investeren in hun medewerkers, de revolutie aan het loket, experimenteren met talenten, arbeidsmarkttrends en zes topambtenaren over de manier waarop ze jonge ambtenaren proberen aan te trekken én te behouden.

Roel Cazemier, voorzitter CvA: ‘Nieuwe status ambtenaar biedt kansen’

Ruim vier jaar is Roel Cazemier voorzitter van het College voor Arbeidszaken van de VNG. Hoog tijd hem eens aan de tand te voelen over kwesties als de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren, het pensioendebat, de cao en werken voor de gemeente in het algemeen. VNG Magazine trof Cazemier op het historische stadhuis van Schoonhoven, een van de gemeentelijke locaties in Krimpenerwaard waar hij nu bijna twee jaar burgemeester is.

Lees verder

VNG Magazine Panel | Minder fastfoodketens: taak van gemeenten?

Een groep voedingswetenschappers pleitte in NRC Handelsblad voor een gezondere omgeving, zodat consumenten gezonder gaan eten. Gemeenten moeten daarin het voortouw nemen, menen zij, en het vergunningenbeleid voor eetgelegenheden aanscherpen. Het VNG Magazine Panel is behoorlijk verdeeld over deze kwestie. Van de bestuurders die reageerden, zijn er net zo veel voor als tegen het pleidooi van de voedingswetenschappers dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat het straatbeeld gezonder wordt.

Lees verder

Ambtenaren geven advies op Ambtelijke Topconferentie

Ruim vierhonderd topambtenaren waren onlangs bijeen in Utrecht op de VNG Ambtelijke Topconferentie. Een aantal bestuurders durfde het aan een casus uit de eigen praktijk voor advies voor te leggen aan collega’s. Zo ook de wethouder van Leidschendam-Voorburg, waar in 2019 een megawinkelcentrum wordt geopend. Hoe zorgt de wethouder ervoor dat twee andere, kleinschaliger, centra hiervan niet de dupe worden maar er juist van profiteren?

Lees verder