Online shoppen

Terwijl de Nederlandse politiek zich twee dagen lang opsloot in de Tweede Kamer voor het hoogtepunt van het jaar, de Algemene Politieke Beschouwingen, vergaderde het Europarlement in Straatsburg. Hoewel het pas de derde keer was dat het nieuwe EP sinds de verkiezingen in juni plenair vergaderde, was het business as usual.

Lees verder

Meer of minder macht voor Europa, that’s the question

Als het over de bevoegdheden van Europa gaat, zijn de verschillen tussen de politieke partijen groot. Aan de ene kant heb je D66, die het liefst zou zien dat de EU toegroeit naar een federatie. Aan de andere kant van het spectrum staat de SP, die zich afkeert van ‘Europa als superstaat’. Het CDA zit daar tussenin.

SC publiceerde een serie artikelen in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 mei 2014. Dit is deel 3 over democratie.

Lees verder

Circus

Vorige week heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin staat dat het zelf wil bepalen waar en wanneer het bijeenkomt. De parlementariërs pleiten voor een verdragswijziging zodat lidstaten niet langer een vetorecht hebben over ‘de locatie en de interne organisatie’ van het EP. Dat zou ‘efficiënter, goedkoper en milieuvriendelijker’ zijn. Lees verder

Judith Sargentini: ‘Het Europarlement is naar rechts opgeschoven’

De Europese Commissie zint op een richtlijn om klanten in de prostitutie strafrechtelijk te vervolgen. Judith Sargentini, Europarlementariër namens GroenLinks, signaleert dat het conservatisme momenteel om zich heen slaat in Brussel. In de nieuwe Europese leiding heeft zij weinig fiducie. ‘Barroso heeft alle commissarissen die goed functioneerden op een andere plek gezet, met Neelie Kroes als beste voorbeeld.

Lees verder