Standaardisering: consistent van begin tot eind

Door afspraken te maken over contracten en facturatie kunnen gemeenten en zorgaanbieders heel wat bureaucratische en administratieve rompslomp vermijden. Het programma i-Sociaal Domein van de VNG, zes zorgbrancheorganisaties en het ministerie van VWS adviseren hen hoe ze dit kunnen realiseren. Programmadirecteur Reinier ter Kuile benadrukt het belang van standaarden in de zorgadministratie. Met als paradoxaal voordeel: meer ruimte voor maatwerk.

Lees verder

Een jaar decentralisaties: Utrecht wil participatie simpel houden

De Utrechtse topambtenaar José Manshanden werd vorige week uitgeroepen tot Overheidsmanager van het Jaar 2015. Als themadirecteur sociaal is ze verantwoordelijk voor alle drie de decentralisaties. Over de ‘derde decentralisatie’ is Manshanden duidelijk: ‘De Participatiewet biedt veel regels en weinig ruimte.’ Dat hoopt de stad nu op te lossen met een experiment.
Lees verder

Diana Monissen: ‘Uiteindelijk gaat de zorg minder kosten’

Onomkeerbaar en noodzakelijk, vindt bestuursvoorzitter Diana Monissen van De Friesland Zorgverzekeraar de ingezette decentralisatie van taken op het gebied van de zorg. ‘Er moet een kanteling in het denken plaatsvinden. We brengen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leven steeds meer terug naar de burger en de sociale netwerken. Daarvoor is het lokale bestuur de juiste plek. Het is laagdrempelig en men kan met kleinschalige oplossingen komen.’

Lees ook de resultaten van het PM-onderzoek naar de decentralisaties en de interviews met Erik Gerritsen en Job Cohen.

Lees verder

Job Cohen: ‘We moeten gemeenten niet straffen’

Voorzitter Job Cohen van Cedris, de branchevereniging voor sociale werkvoorzieningsbedrijven, vindt de tijd die nog rest voordat de Participatiewet op 1 januari 2015 van kracht wordt ‘hartstikke krap’. Vanaf dat ­moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ­bijstand, de Wajong en de sociale werkvoorziening, die in de nieuwe wet geïntegreerd ­worden. ‘Daar komen de verkiezingen ook nog eens tussendoor,’ zegt Cohen. ‘We zitten straks met allemaal raadsleden en wethouders die hier nog niets van weten.’

Lees ook de resultaten van het PM-onderzoek naar de decentralisaties en de interviews met Erik Gerritsen en Diana Monissen.

Lees verder

Erik Gerritsen: ‘Gemeenten kunnen hier geld aan verdienen’

Dat ze de taken op het gebied van de jeugdzorg ­beter in eigen hand  hadden kunnen houden, zoals provincieambtenaren aangeven in de PM-enquête, is volgens Erik Gerritsen nonsens. ‘Het huidige systeem is failliet,’ aldus de ­bestuursvoorzitter van ­Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. ­‘Nederland is kampioen uit huis plaatsen en onder toezicht stellen. Het is compleet mislukt.’ Dat ligt overigens niet aan de ambtenaren, haast hij zich te zeggen. ‘Er werken goede mensen in een slecht systeem.’

Lees ook de resultaten van het PM-onderzoek naar de decentralisaties en de interviews met Job Cohen en Diana Monissen.

Lees verder

Het duivelse dilemma van de decentralisaties

Geld en expertise vormen de grootste knelpunten bij het overhevelen van taken op het gebied van zorg, jeugdzorg en werk naar gemeenten. Dat blijkt uit een enquête van PM Public Mission naar het vertrouwen van ambtenaren in de drie decentralisaties. De resterende tijd om zich voor te bereiden wordt als een minder groot probleem gezien.

Dit artikel maakt deel uit van een themanummer over de decentralisaties. Lees ook de interviews met Erik Gerritsen, Job Cohen en Diana Monissen.

Lees verder

De tijd dringt

Gemeenten staan voor een majeure operatie. Vanaf 1 januari 2015 zijn ze verantwoordelijk voor een groot aantal taken, die nu nog bij het Rijk en de provincies zijn belegd. Het gaat om de jeugdzorg, de langdurige zorg en (de onderkant van) de arbeidsmarkt. Het decentraliseren van deze taken gaat gepaard met een flinke bezuiniging en moet in totaal zo’n 2,9 miljard euro opleveren.

Lees verder