Secretaris-generaal Maarten Schurink van BZK: ‘Niet te lang op dezelfde plek blijven zitten’

Op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ligt een plan klaar voor meer uitwisseling van ambtenaren tussen de bestuurslagen. Secretaris-generaal Maarten Schurink hecht veel belang aan mobiliteit. Zelf is hij bij uiteenlopende organisaties werkzaam geweest voordat hij in april dit jaar terugkeerde bij BZK.

Lees verder

Werken bij de overheid 2018: vakmanschap in verandering

WbdO 336x280 v2Voor de tweede editie van Werken bij de overheid sprak ik met het ‘hoofd P&O van het Rijk’ Olav Welling (BZK) over mobiliteit van ambtenaren en de gevolgen van digitalisering en technologie voor hun werk.
Verder in deze uitgave: hoe Amersfoort, Heusden en Lelystad investeren in hun medewerkers, de revolutie aan het loket, experimenteren met talenten, arbeidsmarkttrends en zes topambtenaren over de manier waarop ze jonge ambtenaren proberen aan te trekken én te behouden.

Afluisteren

We kunnen rustig gaan slapen, want volgens minister Plasterk van BZK worden burgers in Nederland niet door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA afgeluisterd. Hij geeft toe dat de Amerikanen de gegevens van 1,8 miljoen telefoongesprekken hebben onderschept. Maar, zo schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer, ‘het gaat hier echter volgens de NSA om metadata’. Wat zoveel betekent dat de Amerikanen wel weten wie met wie op welk moment heeft gebeld, maar dat ze niets weten over de inhoud van de gesprekken.

Lees verder

De tijd dringt

Gemeenten staan voor een majeure operatie. Vanaf 1 januari 2015 zijn ze verantwoordelijk voor een groot aantal taken, die nu nog bij het Rijk en de provincies zijn belegd. Het gaat om de jeugdzorg, de langdurige zorg en (de onderkant van) de arbeidsmarkt. Het decentraliseren van deze taken gaat gepaard met een flinke bezuiniging en moet in totaal zo’n 2,9 miljard euro opleveren.

Lees verder

BZK: begroting zonder verrassingen

Over één zinnetje in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontstond direct enige verwarring. Er staat letterlijk in dat de nullijn in de publieke sector voor 2014 zal worden voortgezet. Maar koning Willem-Alexander was nog niet klaar met het uitspreken van de Troonrede, waarin hij er ook melding van maakte, of minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet weten dat er toch geld gevonden was om de cao-onderhandelaars ruimte te geven afspraken te maken over een eventuele loonstijging in 2014.

Lees verder