Uitvoerders verenigd

De uitvoerders in Nederland hebben zich in diverse platforms verenigd. Voor PM zette ik ze op een rijtje in de marge van een interview met Dorine Burmanje, bestuursvoorzitter van het Kadaster en sinds kort voorzitter van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden.

Handvestgroep Publiek Verantwoorden
12 leden
Voorzitter is Dorine Burmanje (Kadaster)

In 2000 heeft een aantal zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) het Handvest Publiek Verantwoorden ondertekend. Zij willen verantwoording afleggen over hun handelen en de kwaliteit van dienstverlening. De huidige twaalf leden zijn: COA, College voor Zorgverzekeringen, Centrum Indicatiestelling Zorg, Dienst Uitvoering Onderwijs, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Kadaster, Kamer van Koophandel, Prorail, RDW, Staatsbosbeheer, Sociale Verzekeringsbank en UWV.

Manifestgroep
11 organisaties
Voorzitter is Johan Hakkenberg (RDW)

Betere dienstverlening, effectievere uitvoering en vermindering van de administratieve lasten voor burgers. Dat zijn de doelstellingen van de uitvoeringsorganisaties die zich in 2003 hebben verenigd in de Manifestgroep. Inmiddels hebben elf organisaties zich bij deze groep aangesloten, die vooral samenwerkt in het ontwikkelen van slimme ICT. Dit zijn: Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek, Centraal Justitieel Incassobureau, College voor Zorgverzekeringen, Dienst Regelingen, Dienst Uitvoering Onderwijs, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Kadaster, Kamer van Koophandel, RDW, Sociale Verzekeringsbank en UWV.

Rijksbrede Benchmark Groep
33 deelnemers

Voorzitter is Johan Hakkenberg (RDW)
De RBB-Groep is ontstaan uit een benchmarkonderzoek dat tien uitvoeringsorganisaties in 2002 lieten uitvoeren op het gebied van bedrijfsvoering. De afgelopen jaren zijn nieuwe rondes met nieuwe partners gehouden. In 2011 start de tiende ronde. Inmiddels bestaat de RBB-Groep uit 33 deelnemers. Naast de meeste HPV- en Manifestgroepleden zijn dat onder meer AgentschapNL, Nuffic en Rijkswaterstaat.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s