Naïef

Afgelopen donderdag togen zo’n vierhonderd medewerkers van gevangenissen en verpleeghuizen, uit de kinderopvang en het onderwijs naar Den Haag om het rapport ‘Ga in mijn schoenen staan en verdien eraan’ aan te bieden. Een initiatief van ambtenarenbond Abvakabo FNV waarmee zij Mark Rutte en Diederik Samsom een handreiking doen op welke wijze er in de publieke sector efficiënter gewerkt zou kunnen worden, zonder dat dit verlies van banen tot gevolg heeft.

Lees verder