Saskia Stuiveling: ‘De Kamer zit er meer bovenop’

Fraude en decentralisaties zijn dit jaar de extra aandachtspunten op Verantwoordingsdag – woensdag 21 mei – wanneer de Algemene Rekenkamer de jaarverslagen van de diverse departementen tegen het licht houdt. President Saskia Stuiveling constateert dat departementaal Den Haag nog altijd worstelt met budgettaire transparantie.

Lees verder