Gemeenten fuseren liever dan dat ze samenwerken

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur evalueerde een groot aantal gemeentelijke herindelingen in Overijssel, Gelderland en Limburg. Wat blijkt? Gemeenten willen liever echt fuseren met elkaar, dan een losse samenwerking aangaan – een vorm waar het kabinet steeds meer op aanstuurt. ‘Een herindeling is veel minder vrijblijvend en bovenal onomkeerbaar,’ aldus onderzoeker Jony Ferket.

Lees verder

Kwartetten

Bestuurlijke vernieuwing is van oudsher een echt D66-onderwerp. Voor de sociaalliberale partij is dit zo’n belangrijk issue, dat er in 2003, bij de vorming van Balkenende II, zelfs een ministerspost voor in het leven werd geroepen. D66-voorman Thom de Graaf ging het kabinet in en werd minister voor Bestuurlijke Vernieuwing (en Koninkrijksrelaties). Daar kwam uiteindelijk weinig van terecht. Sterker nog, de bewindsman sneuvelde op een van zijn kroonjuwelen. De Graaf stapte op, nadat de PvdA tegen de gekozen burgemeester stemde en er geen meerderheid voor het wetsvoorstel was. Nadat Alexander Pechtold en vervolgens VVD’er Atzo Nicolaï – in het overgangskabinet-Balkenende III – de post nog hadden bemand, verdween de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing geruisloos van het toneel. De coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie begon er niet meer aan.

Lees verder