Hoe de Belastingdienst (toch niet) vertrok uit Emmen

De bezuinigingen op de rijksdienst zijn niet alleen zichtbaar in Den Haag, maar hebben ook hun weerslag op gemeenten en provincies. Minister Blok heeft alle rijksonderdelen ­nauwkeurig onder de loep genomen en bepaald waar hij kantoren en ­arbeidsplekken kan schrappen. Provincies en gemeenten, vooral die in de krimpgebieden, zijn er niet gerust op. ‘Wij houden ons hart vast.’

Lees verder