PM 100: Een podium voor de ambtenaar

In deze 100e editie van PM passeren 100 ambtenaren, politici en andere Haagse spelers de revue die de afgelopen jaren de kolommen haalden van het ‘vakblad voor beslissers bij de overheid’. Een potpourri van opmerkelijke uitspraken, uitglijers en ware profetieën vanaf de vierkante kilometer van bestuurlijk Den Haag.

Talloze spelers uit de ambtenarij zijn de afgelopen vijf jaar in PM aan het woord geweest. Dit resulteerde niet altijd in een stortvloed aan -pittige oneliners. Integendeel, meestal bedienden de geïnterviewden zich van wollig en diplomatiek taalgebruik waarbij niet de controverse, maar de nuance de boventoon voerde, hoe kritisch de vraag ook was. De absolute kampioen breedsprakigheid is Jan Willem Oosterwijk, oud-SG van Economische Zaken, die zelfs bij zijn vertrek uit het Haagse niet te bewegen is tot een gekruide uitspraak over het ambtelijke bestaan. Maar ook doorgewinterde topfunctionarissen als Tjibbe Joustra (NCTb), AFM-voorzitter Arthur Docters van Leeuwen en ombudsman Alex Brenninkmeijer omzeilen kritische vragen vakkundig. Agnes Kant (SP) geeft de term breedsprakig een heel andere betekenis. Tijdens een In gesprek met publicist Pieter Hilhorst hoort zij zichzelf kennelijk liever spreken dan de geïnterviewde, zodat haar vragen tegen het einde van het gesprek vele malen langer zijn dan de antwoorden van Hilhorst.
Voor stevige uitspraken moeten we misschien wel bij politici zijn. Een kort interview met oud-voorman van de LPF Mat Herben levert deze uitspraak op: ‘Bij de PVV heb je eerst Wilders, dan heel lang niets. En dan weer niets.’ Toch laten figuren uit de -ambtelijke top zich geregeld gaan en weten zij, al dan niet -berekend, de zaken op scherp te stellen. Chris Kalden, toen nog SG van LNV, laat zich zeer kritisch uit over een advies van de Raad van Economische Adviseurs, die LNV wil opheffen. ‘De eenvoud van de redenering is onthutsend,’ klaagt Kalden, om daaraan toe te voegen: ‘Ik mag hopen dat de volgende adviezen wat meer diepgang hebben.’ Bij zijn afscheid van LNV schroomt Kalden niet om nog even op te merken dat hij niets op heeft met ‘tekentafelbesturen’ en de Haagse ‘arrogantie en onwetendheid’.
Een vertrek uit het Haagse is niet voor iedereen -reden om een fikse trap na te geven. Marjanne Sint, op dat moment de enige vrouwelijke SG, springt liever in de bres voor haar collega’s in haar afscheidsinterview. Over de voorgenomen inkrimping van het ambtenarenbestand van Vrom zegt ze: ‘Het werkt niet als ze ons afschilderen als inefficiënte, regelzuchtige nietsnutten. Laat de reputatie van de ambtenaren heel. Zorg voor civic pride, dan zul je zien dat mensen loyaal genoeg zijn om mee te helpen aan het schrappen van hun eigen werkgelegenheid.’
Het debat rondom de Europese Grondwet blijkt een gemakkelijke prooi voor kritische uitspraken. Frits Korthals Altes, die als voorzitter furieus is over de voorgenomen opheffing van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (‘kapitaalvernietiging!’), laat zich kritisch uit over de overheidscampagne voor het EU-referendum: ‘Europa, best belangrijk. Daar overtuig je natuurlijk niemand mee.’

Ook Jenny Thunnissen, destijds DG van de Belastingdienst, neemt geen blad voor de mond. Tijdens een dubbelinterview laat ICT-overheidsadviseur Arre Zuurmond weten geen vertrouwen te hebben in het welslagen van de elektronische overheid. Thunnissen noemt hem achtereenvolgens ‘zuur, pessimistisch en ongeduldig’. Een jaar later ontstaan grote problemen met de operatie Walvis, waar de elektronische loonaangifte voor bedrijven deel van uitmaakt. Ook een uitspraak van generaal-majoor der mariniers Rob Zuiderwijk – ‘de overgrote meerderheid van vrouwen is niet geschikt om marinier te worden’ – mag -opmerkelijk genoemd worden. Andere kritische uitspraken kwamen van Mariënne Verhoef, toen pSG van Financiën: ‘De overheid maakt dingen -ingewikkeld, is risicomijdend en niet doelmatig genoeg’, en Bert Meerstadt, directeur van de NS, die grote kritiek op de NS pareert met de opmerking dat de grote hoeveelheid detaillistische Kamervragen ‘theater voor de bühne zijn’, waar ‘brokken van komen’.
Kamervragen van LPF’er Joost Eerdmans leiden er eind 2005 toe dat PM op de politieke bühne verschijnt. In een kort interview bekent Jan Willem Holtslag, de toenmalige SG van BZK, dat hij het liefst een column zou schrijven in een dagblad, ‘maar dat kan helaas niet. Het is een droom’. Eerdmans voert het artikel op om te pleiten voor een grotere rol voor ambtenaren in het publieke debat: ‘Ik denk dan: waarom mag de heer Holtslag geen column schrijven? Ik zou dat prachtig vinden: met zijn eigen naam en “secretaris-generaal BZK” daaronder.’ Minister Alexander Pechtold benadrukt dat de ministeriële verantwoordelijkheid toch net iets belangrijker is. De kwestie maakt desalniettemin indruk op Holtslag; in de eerste Beau Monde – de fotorubriek – van 2006 grapt hij dat hij vanwege de Kamervragen niet meer staat te springen PM te woord te staan.
Hoe gevoelig het onderwerp van ambtelijke openheid ligt, blijkt uit het lot van de ‘scharrelambtenaren’ Léon Sonnenschein en Paul van Hal. Wars van departementale grenzen scharrelen zij, namens BZK, langs de Haagse burelen op zoek naar ambtenaren die hulp nodig hebben bij organisatieveranderingen. Na aandacht voor hun werkzaamheden in PM is het snel over met hun vrije rol. Op hun weblog schrijven ze dat ‘scharrelen door de hele overheid niet door iedereen wordt gewaardeerd bij BZK’. En een paar dagen later: ‘De top van ons geliefde ministerie heeft verordonneerd dat het afgelopen moet zijn met het gescharrel. BZK wil ons helemaal voor zich alleen.’ Sindsdien is het nagenoeg stil op hun blog, wat vreemd is; het kan toch niet zo zijn dat de scharrelaars een spreekverbod opgelegd hebben gekregen? Eind mei van dit jaar zegt SG Roos van Erp (BZK) immers in PM dat ambtenaren best in de openbaarheid kunnen treden. ‘Mits het passend is en goed is afgestemd met de bewindspersoon.’
Wat dat betreft heeft BZK-rijkstrainee Laila Frank haar lesje wel geleerd. In 2005 flapt ze eruit dat ze haar eerste werkdag ‘geschokt’ is over wat ze aantreft op het departement. ‘Jiskefet bestaat echt,’ aldus Frank. ‘De meeste vooroordelen die mensen over ambtenaren hebben, zijn gewoon waar.’ Haar uitspraken in PM leiden ertoe dat het artikel in het rijkstraineecurriculum is opgenomen als voorbeeld van hoe het niet moet. De ‘rebellen van het rijk’ die we een paar jaar later aan het woord laten, hebben daar kennelijk niet naar geluisterd. Klip en klaar uiten zij hun kritiek op de overheid. Zo vindt Eva Lebens-Zielstra het ‘niet raar dat jongeren na een paar jaar overheid afhaken en elders hun heil zoeken’. Ook Armand van der Laar, trainee bij LNV, heeft gehoord dat het moeilijk is om bij het rijk hogerop te komen, ‘omdat promotie vaak plaatsvindt op basis van senioriteit’. Dat vindt hij maar niets: ‘Als dat zo is, dan ben ik weg.’ Joost Koomen, net overgestapt van OCW naar LNV, maakt zich druk over de veranderingsagenda van de overheid. ‘Als we onze zaakjes niet snel beter op orde hebben, dan worden we buitenspel gezet.’ Jong VenW-voorzitter Inge Voesten spuwt haar gal over de veranderinitiatieven: ‘Neem nu de term lef waar je de laatste tijd mee doodgegooid wordt. Iedereen bedoelt er weer iets anders mee, het is enorm onduidelijk.’

De openhartigheid van sommige topfunctionarissen dient meer dan eens als nuttig inkijkje achter de Haagse coulissen. Zo is oud-minister voor Bestuurlijke Vernieuwing Thom de Graaf eerlijk over de strubbelingen rondom het Programma Andere Overheid. ‘De Haagse werkelijkheid bleek een stuk weerbarstiger dan gedacht,’ aldus De Graaf. ‘Ambtenaren sprongen in de loopgraven en de bewindslieden hadden niet de kracht of de wil om daar afstand van te nemen.’ Ook pSG Philippe Raets (BZK) schroomt niet het achterste van zijn tong te laten zien. In een interview komt de rel omtrent Justitieambtenaren die pagina’s op -Wikipedia hadden aangepast ter sprake. Raets: ‘Als ambtenaren vanaf de bedrijfscomputer iets wijzigen, dan is dat niet erg. Maar er waren mensen die het lemma masturbatie bijwerkten, daar moet je op zijn minst vragen bij stellen.’ Of hij het eens is met de stappen van Justitie om werknemers de toegang tot Wikipedia te ontzeggen? ‘Dat kan ik heel even begrijpen, maar het is niet het antwoord. We leven hier niet in een bananenrepubliek.’
Het vertrek van Jeroen Sprenger als directeur Voorlichting van Financiën is reden een boekje open te doen over de invoering van de euro. Een Duits bedrijf in Bamberg had de waardebonnen, waarop de adressen van alle Nederlanders die recht hadden op de Zalmkit, gedrukt en verspreid. Sprenger: ‘Ik zag de krantenkoppen al voor me: “Nederlandse burgerlijke stand ligt in Duitsland”. We hadden het heel goed dichtgetimmerd. Het is nooit opgemerkt.’ Ook Annet Bertram is bij haar vertrek als DG Wonen niet te beroerd terug te blikken op de wijkenaanpak: ‘Achteraf denk ik: hoe konden we zo stom zijn te denken dat alles vanzelf wel goed ging?’
Dat het hard kan gaan, weet Pieter Cobelens als geen ander. In 2005 nog uitgeroepen tot Overheidsmanager van het Jaar, ligt hij momenteel onder vuur omdat hij als baas van de MIVD debet zou zijn aan de verziekte werksfeer. Pikant in dit kader is zijn uitspraak tijdens een mede door PM georganiseerd HRM-symposium in 2006, waar hij een aantal clichés over het leidinggeven bij Defensie probeert weg te nemen: ‘Er bestaat een beeld van een generaal die binnenkomt, rond commandeert en vervolgens in zijn dienstauto naar huis gaat om een borreltje te drinken en er nog eens over na te denken.’ •

PM BEZORGT AMBTENAREN WERK
Een PM-onderzoek onder ambtenaren over de beantwoording van Kamervragen leidt begin 2006 tot vragen van de SP-parlementariërs Jan de Wit en Arda Gerkens aan minister Pechtold (BZK). 35 procent van de ambtenaren onderschrijft de stelling dat vragen niet altijd volledig worden beantwoord. Kampioen-vragensteller De Wit zegt in PM zich vooral te storen aan de grote hoeveelheid KIHR (kluitje-in-het-riet)-vragen. PvdA’er Khadija Arib vindt dat vooral VWS ondermaats beantwoordt, terwijl Justitie dit in haar ogen het beste doet. Pechtold houdt zich in het debat staande door zich te beroepen op de 42 procent die het er niet mee eens is.
Eerste Kamerlid Leo Platvoet (GroenLinks) roept in september 2006 minister Johan Remkes (BZK) ter verantwoording omdat het ministerie van Defensie op een luchtfoto op Google Earth ‘krampachtig’ is gecamoufleerd, op basis van het Besluit Luchtfotografie uit 1959. Omdat zelfs de Amerikaanse overheid niet eens de moeite doet om het Pentagon te camoufleren op Google Earth, concludeert Platvoet dat het besluit gedateerd en nutteloos is.
Minister Guusje ter Horst (BZK) moet, naar aanleiding van een artikel in PM, begin 2008 aan VVD-Kamerlid Laetitia Griffith uitleggen waarom zij de kosten voor extra politie-inzet bij voetbalwedstrijden niet wil doorberekenen aan de desbetreffende clubs. Haar voorganger Remkes had hiertoe een wetsvoorstel ingediend, maar Ter Horst ziet het nut er niet van in.
In een AO over het migratiebeleid, eind oktober 2008, voelt PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) aan de tand over de ‘kafkaëske’ rompslomp die kennismigranten in Nederland voor de kiezen krijgen. Hij refereert daarbij aan het artikel ‘Welkom in Nederland’.
Het artikel ‘Cidi vraagt Hirsch Ballin om vervolging van Demjanjuk’, van november 2008, leidt tot Kamervragen van Fred Teeven (VVD). Teeven vraagt waarom Nederland niet eerder een poging heeft gedaan de van oorlogsmisdaden verdachte Oekraïner in Nederland te berechten voor de moord op 29.000 Nederlandse joden in Sobibor. Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) antwoordt dat al in 1993 werd besloten dit niet te doen omdat de kans op vervolging – gezien het gebrekkige bewijs – zeer klein werd geacht.
CDA’er Jan Schinkelshoek stelt premier Jan Peter Balkenende dit jaar schriftelijk vragen naar aanleiding van het bericht dat het ministerie van Algemene Zaken op zoek is naar externe communicatieadviseurs. ‘Hoe laat dit zich rijmen met het kabinetsvoornemen de externe inhuur bij de rijksoverheid zo mogelijk te verminderen?’

EENDAGSVLIEGEN
‘Vanaf dag een voel ik me prettig en welkom,’ zegt Diana Monissen, afkomstig van Agis, een maand na haar aantreden als DG Curatieve Zorg op VWS. Vraag is of het al die tijd zo prettig is geweest. Krap anderhalf jaar later is Monissen alweer vertrokken naar De Friesland Zorgverzekeraar. Paul Tang (u weet wel, het PvdA-lek) werkte voordat hij in de Tweede Kamer kwam op het ministerie van Economische Zaken. De plaatsvervangend directeur Algemene Economische Politiek liet bij zijn vertrek optekenen dat het niet zijn ‘bedoeling was binnen een jaar bij EZ weg te zijn’. Ai, zo is er ongetwijfeld wel meer niet zijn bedoeling geweest, getuige de gebeurtenissen van vorige week. FEZ-directeur Marc Koster heeft het weliswaar drie jaar bij BZK uitgehouden, ook hij komt tot de slotsom dat hij buiten de overheid beter af is. ‘Vooral om op het departement iets samen te realiseren, is moeilijk. Dat heb ik onderschat.’

MIJN PUNT IS…
In de eerste jaargang geeft PM Europarlementariërs de gelegenheid hun punt te maken. Ze pleiten voor de meest uiteenlopende zaken. Zo is Bas Belder (SGP) tegenstander van het opheffen van het wapenembargo tegen China, maakt Emine Bozkurt (PvdA) zich sterk voor de toetreding van Turkije en wil Kartika Liotard (SP) publieke diensten uitzonderen van de dienstenrichtlijn. CDA’er Lambert van Nistelrooij is in 2005 nog fel tegenstander van het splitsen van Nederlandse energiebedrijven, maar draait twee jaar later 180 graden en stemt in het EP voor het wetsvoorstel. Hans Blokland (CU) is rapporteur van het dossier illegaal afvaltransport en gebruikt PM om dat over het voetlicht te brengen. VVD’er Toine Manders is groot voorstander van stamcelonderzoek en Sophie in ’t Veld (D66) pleit voor een Europese greencard. Dat Bulgarije in 2007 toetreedt tot de EU, houdt Els de Groen twee jaar eerder nog voor onmogelijk.

IN DE HUID VAN DE JOURNALIST
Nu eens niet antwoorden, maar zelf de vragen bedenken. Dat was het format van de rubriek In gesprek. Veel politici grepen die kans, maar ook enkele ambtenaren lieten zich verleiden de microfoon ter hand te nemen. Roel Bekker nodigt actrice Monique van de Ven op VWS uit, het departement waar hij op dat moment SG is. De actrice schrikt zich een hoedje als ze hoort dat er op het departement 5.000 ambtenaren werkzaam zijn. Marco Borsato probeert in een gesprek met DG Ruud Treffers (Internationale Samenwerking, BZ) de subsidie aan War Child veilig te stellen. ‘Ja, je geeft me dat schot voor de boeg, dus bij dezen wil ik dat graag even inkoppen.’ pSG Justitie Anneke van Zanen interviewt enige tijd later schrijfster Yvonne Keuls, die de gelegenheid aangrijpt nog even terug te komen op een discussie die ze in het verleden met het departement had. ‘Men wilde niets meer van me weten, Justitie heeft me op alle manieren dwars gezeten.’ Jonge ambtenaar van het jaar 2006 Marije Bierlaagh (gemeente Amsterdam) gaat op bezoek bij kunstenaar Dardara en vraagt hem om tips. ‘Ik denk dat men spontane projecten en activiteiten van mensen niet te veel moet dwarsbomen. We moeten af van die verstikkende regeltjes.’
Verder waren In gesprek Marije Hulshof (directeur Consumentenautoriteit) en Annejet van der Zijl, Martin Berendse (destijds directeur Kunsten) en kunstenaar Auke de Vries, Peter Vermeij (op dat moment pSG van Economische Zaken) en Naeeda Aurangzeb en DG Judith van Kranendonk (OCW) en filmregisseur Eddy Terstal.

PANEL OVER DE VERNIEUWING
Direct na verschijnen van de Nota Vernieuwing Rijksdienst peilt PM onder haar lezers hoe zij tegen de plannen aankijken. 85 procent vindt het haalbaar dat een op de vijf beleidsambtenaren eruit gaat, hoewel een paar kanttekeningen wordt geplaatst. Volgens LNV’er Gert van der Bijl is een rigoureuzere aanpak nodig. ‘Met echte keuzes, het blijft nu toch een veredelde kaasschaaf.’ Henk Vooijs (RWS): ‘Dan moeten we de juiste zaken niet meer doen.’ Dat minder beleid maken mogelijk moet zijn, vindt 80 procent van de ondervraagden. ‘Mits de politiek meewerkt,’ benadrukt André Westerhuis (LNV). ‘Als we blijven vinden dat de overheid alle onheil moet en kan voorkomen, dan zal het niet lukken.’ Dat is Jan van Tol (Eenduidig Toezicht) met hem eens: ‘De overheid hoeft niet alles te regelen.’ Als het om minder -beleidgaat, wijst het panel eensgezind naar de politiek. ‘Daar begint het, niet bij de ambtenarij,’ aldus Robert van Winden (RWS). Bert Bos (BZK): ‘Minder beleid is haalbaar, minder regelzucht vanuit de Kamer niet.’ Paul van Voorst (Justitie): ‘Het vergt wel zéér scherpe politieke keuzes en tegendruk aan het parlement. Beide gebeurt tot op heden niet.’

NOG NIET DIVERS GENOEG
Uit de vorige week gepresenteerde Trendnota Arbeidszaken Overheid blijkt dat het met diversiteit nog niet zo lekker gaat, vooral als het om het aantrekken van allochtonen gaat. In 2006 interviewde PM de op dat moment enige twee directeuren afkomstig uit een etnische minderheid. ‘Mensen vragen vaak “hoe heet hij ook alweer? Je weet wel, die Molukker van OCW”,’ illustreert Raymond Kaitjily. Marilyn Haimé (Justitie) neemt het de ABD overigens niet kwalijk dat er zo weinig allochtonen op topfuncties zitten. ‘Het is best moeilijk om op dit niveau geschikte kandidaten te hebben. Je moet zoeken met een lampionnetje.’
Waar het vrouwen aan de top betreft, loopt het wel aardig, zo blijkt uit de trendnota, hoewel er nog een forse eindspurt gemaakt moet worden, wil het kabinet de doelstelling halen. Misschien dat de tips die wij vorig jaar presenteerden, kunnen helpen. Dorine Burmanje (Kadaster): ‘Staak de selectie bij onvoldoende vrouwelijke kandidaten.’ Renée Bergkamp (DG bij Economische Zaken): ‘Maak prestatieafspraken over het aandeel vrouwen op topfuncties met uitzicht op een bonus voor de SG’s.’ Dick Berlijn (voormalig commandant der strijdkrachten): ‘Een cultuurverandering moet door de top zelf worden uitgedragen.’ Neelie Kroes ziet maar een uitweg: ‘Alleen een quotum dwingt meer vrouwen aan de top af.’

CLICHES: WAAR OF NIET WAAR?
Over ambtenaren doen heel wat clichés de ronde (ze zijn lui en vergaderen alleen maar, om er een paar te noemen). PM ging in 2006 de straat op en zocht uit in hoeverre deze vooroordelen kloppen. Tamara Krul van BZK ziet collega’s weleens patiencen op de computer. Zelf is ze afkomstig uit het bedrijfsleven en ze merkt dat er op het departement langer pauze wordt gehouden dan bij haar vorige werkgever. Els van Schie stapt om half vier ‘s middags bij Vrom op de dienstfiets: ‘Ik ga niet naar huis hoor,’ roept ze. ‘Ik ga naar een bijeenkomst met niet-ambtenaren. Hieruit blijkt maar weer dat we niet de hele dag onder de kaasstolp zitten.’ Collega Corrie van ’t Hart: ‘We zitten echt niet de hele dag uit het raam te staren.’
Wat ambtenaren dan wel doen? Vergaderen! Krul zit wel ‘een keer of vier à vijf per week’ in overleg. ‘Een keer of vier, vijf? Ik wou dat het daarbij bleef,’ zegt Jack Verbruggen van Defensie. ‘Bij mij wordt er wel twaalf keer per week vergaderd.’ Volgens Lotte Nijland van BZK hoort dat bij het werk: ‘Als je mensen op één lijn wilt krijgen, moet je wel.’ Sjef IJzermans (BZ) vindt dat er over het algemeen te veel wordt vergaderd over hetzelfde onderwerp. ‘Maar ja, wat is vergaderen?’, vraagt hij zich hardop af. ‘Ik praat de hele dag.’

JOBHOPPERS
Ton Annink werkte bij EZ, Financiën, WVC (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur), BZK en Defensie. Huidige functie: SG Defensie.
Wim Kuijken werkte bij EZ, BZK, Gemeente Den Haag en had vervolgens drie SG-posten: bij BZK, AZ en VenW. Huidige functie: SG VenW en voorzitter SG-overleg.
Johan de Leeuw begon als ambtenaar in Tilburg, werd Tweede Kamerlid voor het CDA en werkte vervolgens bij LNV, VenW en SZW. Huidige functie: SG SZW.
Richard van Zwol werkte bij gemeente Den Bosch, Financiën, BZK en AZ, in totaal elf functies. Huidige functie: SG Algemene Zaken.
Hans van der Vlist werkte bij de gemeenten Rotterdam en Schiedam, de provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Vrom. Huidige functie: SG Vrom.

ZITVLEES
Ed Kronenburg sinds 1975 bij Buitenlandse Zaken: 34 jaar
Huidige functie: SG
Flip de Heer sinds 1975 bij Buitenlandse Zaken: 34 jaar
Huidige functie: ambassadeur in Japan
Chris Buijink sinds 1980 bij Economische Zaken: 29 jaar
Huidige functie: SG
Theo van de Gazelle sinds 1981 bij VenW: 28 jaar
Huidige functie: plv. DG Rijkswaterstaat
Joris Demmink sinds 1982 bij Justitie: 27 jaar
Huidige functie: SG

GOED GEKLEED
Paul Frissen en Mark van Twist Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
Andrée van Es DG Koninkrijksrelaties en Bestuur (BZK)
Jan Willem Weck DG Algemene Bestuursdienst
Marc Sprenger DG Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu (RIVM)
Geert van Maanen SG VWS

SPORTIEF
De broers Nico en Dick Schoof respectievelijk burgemeester Alphen aan den Rijn en DG Veiligheid (BZK). NYC Marathon 2007.
Johan Verburg CBS. Winnaar VenW Bosjesloop in Scheveningen, april 2007.
Roel Bekker SG Vernieuwing Rijksdienst. Wordt na de -Bosjesloop door een ambtenaar van VenW ‘de godfather van het hardlopen’ -genoemd.

Verschenen in PM, 25 september 2009; auteurs Cindy Castricum en Tristan van Rijn

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s