Nieuwe pSG Marjolein Jansen (OCW) wil biculturele ambtenaren binden

De nieuwe pSG van OCW Marjolein Jansen gaat zich meer bezighouden met advisering en ondersteuning van de politieke top en stoot een aantal bedrijfsvoeringstaken af naar collega’s van de directie bestuursondersteuning. Om meer biculturele ambtenaren binnenboord te houden begon OCW met een ‘thuisvoelgroep’, vertelt ze.

Ze zit nog steeds op de vijfde etage van de Hoftoren, maar nu aan de andere kant van de klapdeuren. ‘En in een veel mooiere kamer,’ zegt Marjolein Jansen, die net haar derde week als plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van OCW is ingegaan. Op 21 september begon ze in haar nieuwe functie, terwijl ze in maart van dit jaar pas was benoemd tot directeur Bestuursondersteuning en Advies (BOA), eveneens op OCW.

Dat is rap gegaan. In november vorig jaar rondde u het ABD Kandidatenprogramma af, dit voorjaar werd u directeur en nu stoot u door naar de functie van pSG.
‘Het kan snel gaan. Iedereen zegt dat departementen traag zijn, maar dat is niet het geval.’

U was nog maar net directeur.
‘Het zat ook helemaal niet in de planning om nu al een andere functie te aanvaarden, maar de vorige pSG [Simone Roos, CC] ging weg waardoor er een vacature ontstond. Binnen de Algemene Bestuursdienst is wel gezocht naar een opvolger. Er zijn 27 kandidaten gewogen, maar na de oriënterende fase en de selectiegesprekken is er geadviseerd dat er intern eigenlijk al een betere kandidaat voor handen was: dat was ik.’

Daar zullen uw collega’s bij BOA blij mee zijn.
‘Ik ben nog niet helemaal weg, want voorlopig combineer ik beide functies. Bij BOA zit een zwaar managementteam dat al wat langer meedraait, dus daar delegeer ik een en ander aan. Daardoor kan ik me bezighouden met bestuursondersteuning in de breedste zin van het woord, dus ook met advisering en ondersteuning van de politieke top. We hebben er bewust voor gekozen de pSG-functie een wat andere inkleuring te geven, dus niet alleen maar verantwoordelijk te zijn voor de bedrijfsvoering.’

Met de komst van het directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk op het ministerie van BZK zijn er steeds minder bedrijfsvoeringstaken voor een pSG.
‘Dat klopt, maar er blijft nog genoeg te doen op een departement. Je kunt bijvoobeeld de inkoop centraal regelen, maar er zijn op een ministerie altijd specifieke wensen die nopen tot aanpassingen. En op HRM-gebied heb je natuurlijk standaard arbeidsvoorzieningen, maar loopbaanontwikkeling is nu eenmaal anders voor een ambtenaar op OCW dan voor iemand die op LNV werkt.’

Bent u van uw lichting van het ABD Kandidatenprogramma degene die het snelst tot de top van een departement is doorgedrongen?
‘Voor zover ik kan overzien wel. De meesten zijn inmiddels directeur, maar er is nog niemand pSG.’

Gaat u zich als pSG hard maken voor meer diversiteit op het departement, een doelstelling van het kabinet die niet gehaald dreigt te worden?
‘Ja. Ook OCW heeft zich ten doel gesteld in hogere schalen meer biculturele ambtenaren werkzaam te laten zijn. We willen hen langer aan ons binden. Nu komt het te vaak voor dat talentvolle biculturele jonge ambtenaren ineens verdwenen zijn. We hebben een zogeheten thuisvoelgroep van biculturele collega’s in het leven geroepen die signalen afgeeft waarom zij zich soms niet thuisvoelen in de “witte” OCW-organisatie.’

Is er verder nog iets waar u als pSG direct mee aan de slag gaat?
‘De taakstelling natuurlijk. Het is belangrijk dat we niet alleen naar de aantallen kijken, maar we moeten ook de juiste mensen op de juiste plek hebben. Ambtenaren die boventallig raken, moeten we op een goede manier van werk naar werk begeleiden. Anders blijft het maar een wiskundig sommetje.’

Verschenen in PM, 9 oktober 2009

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s