Fusievoorstel provincies openbaar

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft maandag het conceptwetsvoorstel voor de samenvoeging van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland openbaar gemaakt. Tot en met 16 oktober 2013 kan er op het herindelingsvoorstel worden gereageerd.

Tijdens de open overlegfase, die 1 mei jl. is afgerond, heeft minister Plasterk een tour gemaakt door de drie provincies. Hij heeft er met bestuurders, burgers en bedrijven gesproken over de samenvoeging. Ondanks de tegenstand die er is, meent de bewindsman dat hij het traject moet voortzetten. ‘Als het nu niet lukt, dan zal het de komende dertig jaar geen onderwerp van gesprek meer zijn,’ zei Plasterk onlangs in een debat met de Tweede Kamer.

In de Randstad bestaat er urgentie om te komen tot een meer krachtige en samenhangende aanpak van de maatschappelijke vraagstukken, meent het kabinet. Het samenvoegen van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland zonder Zuid-Holland geniet daarbij de voorkeur. Eén grote Randstadprovincie, bestaande uit vier provincies, zou een te grote entiteit vormen waardoor de bestuurlijke afstand ten opzichte van de rijksoverheid te klein zou worden. Bovendien ligt de aard van de ruimtelijk-economische opgaven tussen de Noord- en Zuidvleugel te ver uiteen, schrijft Plasterk in de toelichting op het wetsvoorstel.

Volgens de bewindsman levert het samenvoegen van de drie provincies een besparing op van bestuurlijke, ambtelijke en materiële kosten van tussen de 22 en 30 miljoen euro op jaarbasis. Totaal gaat het om een bedrag dat ligt tussen de 22 en 70 miljoen euro. De frictiekosten liggen tussen de 34 en 115 miljoen euro. Plasterk denkt deze kosten binnen maximaal vier jaar terug te verdienen.

De voorlopige naam van de nieuwe provincie is Noordvleugel. Aan de drie provincies wordt gevraagd zelf met een voorstel voor een andere naam te komen. Er zijn geen procedures verbonden aan wat de nieuwe hoofdstad moet worden. ‘Ook hierbij ligt het voor de hand om de provincies zelf te laten bepalen welke plaats aangewezen wordt,’ aldus Plasterk.

Vanwege de Provinciale Verkiezingen in maart 2015 was de minister voornemens de fusie voor die tijd af te ronden. Onder druk van onder andere Commissaris van de Koning Johan Remkes van Noord-Holland heeft hij de datum van invoering verplaatst naar 1 januari 2016. Dat houdt wel in dat er in maart 2015 nog in de drie afzonderlijke provincies verkiezingen plaatsvinden (waarbij de nieuwe leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen). Aan het einde van het jaar, nog voordat de nieuwe provincie op 1 januari 2016 een feit is, worden dan opnieuw verkiezingen georganiseerd. Dit betekent dat het wetsvoorstel dat de samenvoeging regelt uiterlijk op 18 september 2015 in werking moet treden.

+++++++++++++++

Senaat debatteert dinsdag over bestuurlijke inrichting
De Eerste Kamer bespreekt dinsdag de visie van het kabinet op de bestuurlijke inrichting van Nederland, waar de voorgenomen fusie deel van uitmaakt. Tijdens het debat hierover in de Tweede Kamer werd duidelijk dat vooral CDA en SP kritisch zijn over de provinciale herindeling. Pas nadat de consultatieronde over het conceptvoorstel voorbij is (in oktober) zal Plasterk een definitief wetsontwerp opstellen dat eerst voor advies wordt voorgelegd aan de Raad van State waarna het naar de Kamer wordt gestuurd. Het debat hierover zal op zijn vroegst in de eerste helft van 2014 plaatsvinden.

Verschenen in SC, 11 juni 2013

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s