Recensie: Onderwijs als wisselgeld

Of het boek Drammen, dreigen draaien van Leo Prick op het ministerie van OCW met veel enthousiasme is ontvangen, is de vraag. De met ironie doorspekte ondertitel Hoe het onderwijs twintig jaar lang vernieuwd werd zegt genoeg. Ex-leraar, onderwijsadviseur en NRC-columnist Prick geeft in zijn boek een overzicht van de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. Basisvorming, studiehuis, schaalvergroting en de komst van het vmbo: stuk voor stuk experimenten waar inmiddels in meerdere of in mindere mate van teruggekomen is. De basisvorming is een jaar of tien geleden al een zachte dood gestorven en eind 2004 pleitte de VVD nog voor afschaffing van het vmbo, nota bene ingevoerd tijdens het tweede paarse kabinet.

Dit alles kwam tot stand onder aanvoering van de PvdA-staatssecretarissen Wallage, Netelenbos en Adelmund. ‘Maar zij kregen steun van andere partijen wanneer zij daar politiek belang bij hadden,’ schrijft Prick. ‘Voor hen diende het onderwijs als wisselgeld voor sociaal-economische ingrepen.’ Hij verwijt de Kamerleden ‘een collectieve illusie in stand te houden’. Ook onderwijsambtenaren krijgen van Prick de nodige kritiek. Bijvoorbeeld Ed Schüssler, begin jaren negentig betrokken bij de invoering van de basisvorming. Tien jaar later, Schüssler is inmiddels ambtenaar af en werkzaam als onderwijsadviseur, ‘diskwalificeert hij een nieuwe versie van de basisvorming als de zoveelste onwerkbare Haagse blauwdruk’, aldus Prick. ‘Dat de basisvorming maar niet wilde slagen, schrijft Schüssler niet toe aan politiek en ambtelijk wensdenken, maar aan de overladenheid van het programma.’
Resumerend is Drammen, dreigen, draaien een kritisch overzicht van twintig jaar onderwijsbeleid. Prick zet helder uiteen waar het is misgegaan en wie hij daarvoor verantwoordelijk acht. Minister Van der Hoeven heeft nog een jaar de tijd het een en ander recht te zetten.

Verschenen in PM, 13 april 2006

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s