Kabinet-Rutte in de startblokken

Het kabinet-Rutte staat vanmiddag bij de Koningin op het bordes. Direct na de beëdiging nemen de bewindslieden hun intrek op de departementen, die deels worden herschikt. Voor de ambtelijke organisatie heeft dit nogal wat consequenties. Zo verhuist Wonen, Wijken en Integratie van Vrom naar BZK. ‘Na alle onzekerheid die de kabinetsformatie de afgelopen tijd met zich meebracht, is er nu dan duidelijkheid,’ zegt directeur-generaal Mark Frequin.

Een fysieke verhuizing van alle ambtenaren zal nog wel even op zich laten wachten, vermoedt Mark Frequin, DG Wonen, Wijken en Integratie. ‘Vanaf vandaag werken we, samen met de Rijksgebouwendienst, voor minister Donner. Maar dat doen we voorlopig vanuit ons huidige gebouw, hier bij Vrom,’ aldus Frequin. ‘De grote aantallen ambtenaren die van departement wisselen, zijn niet zomaar in een ander gebouw te huisvesten.’ Over een termijn waarop de ambtenaren wel hun intrek elders nemen, wil Frequin niet speculeren. ‘Daar moeten we goed de tijd voor nemen.’
Frequin is blij dat zijn directoraat-generaal in tact blijft. ‘WWI gaat in de volle breedte samen met BZK,’ zegt hij. Voor de staffuncties die zijn DG op Vrom ondersteunden, zoals juridische zaken, communicatie, ict en P&O, is het een veel ingewikkelder proces, vervolgt Frequin. ‘Zij zullen worden opgesplitst.’ Hij blijft directeur-generaal WWI, maar valt vanaf vandaag onder een ander ministerie. ‘Gisteren zat ik nog bij de bestuursraad van Vrom en vandaag schuif ik aan bij die van BZK.’

Voor Frequin en zijn ambtenaren is de formatieperiode een onzekere tijd geweest. Hij is dan ook blij dat er ‘eindelijk duidelijkheid’ is. Frequin: ‘Niet alleen voor onszelf overigens, maar ook voor onze contacten. De mensen die met inburgering en integratie bezig zijn, woningbouwcorporaties, in de wijken, zij vroegen zich natuurlijk ook af wat er zou gaan gebeuren.
Naast WWI, dat van Vrom naar BZK gaat, is er nog een aantal rijksonderdelen dat ergens anders wordt gehuisvest. Zo verhuist het directoraat-generaal Veiligheid, onder leiding van Dick Schoof, van BZK naar het nieuwe ministerie van Veiligheid en Justitie. De beleidsterreinen immigratie en asiel gaan van Justitie naar BZK, waar het onder de verantwoordelijkheid komt van minister Gerd Leers. Ook het samenvoegen van Economische Zaken en Landbouw en Verkeer en Waterstaat met (een deel van) Vrom zal geschuif van directies tot gevolg hebben.

Stoelendans
De departementale herindeling levert uiteraard consequenties op voor de ambtelijke top. Het samenvoegen van Economische Zaken en Landbouw tot het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie heeft gevolgen voor de twee secretarissen-generaal. Vraag is wie van de twee het veld moet ruimen: Chris Buijink (EZ) of André van der Zande (LNV)? Gezien de zwaarte van de post en het aantal jaren ervaring op het departement, ligt het in de lijn der verwachting dat Buijink de baas wordt van het nieuwe departement waar Maxime Verhagen als minister aantreedt. Hetzelfde geldt voor Verkeer en Waterstaat en Vrom. Siebe Riedstra (VenW) is nog maar net SG, terwijl Hans van der Vlist (Vrom) deze functie alweer een paar jaar vervult. Wie zal SG worden op het nieuwe ministerie voor Infrastructuur en Milieu? Lang hoeven we niet op het antwoord te wachten. Het zal het eerste formele besluit zijn dat de nieuwe minister van BZK Piet Hein Donner morgen aan de ministerraad voorlegt. Klein lichtpuntje voor de SG’s die op de wip zitten: op het ministerie van OCW is een plekje vrij. De huidige SG Koos van der Steenhoven heeft al een nieuwe job aanvaard bij de Algemene Bestuursdienst als kwartiermaker TMG-Flex. In februari 2007, toen het kabinet-Balkenende IV aantrad, vond overigens een heuse stoelendans plaats. Maar liefst zeven topambtenaren wisselden destijds van baan.

+++++++++

Het kabinet-Rutte

Welke bewindslieden nemen donderdag 14 oktober 2010 hun intrek op de departementen?

Algemene Zaken
Minister-president Mark Rutte (VVD)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister Piet Hein Donner (CDA)
Minister Gerd Leers (CDA) voor Immigratie en Asiel

Buitenlandse Zaken
Minister Uri Rosenthal (VVD)
Staatssecretaris Ben Knapen (CDA)

Defensie
Minister Hans Hillen (CDA)

Economie, Landbouw en Innovatie
Minister Maxime Verhagen (CDA)
Staatssecretaris Henk Bleker (CDA)

Financiën
Minister Jan Kees de Jager (CDA)
Staatssecretaris Frans Weekers (VVD)

Infrastructuur en Milieu
Minister Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (VVD)
Staatssecretaris Joop Atsma (CDA)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister Marja van Bijsterveldt (CDA)
Staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister Henk Kamp (VVD)
Staatssecretaris Paul de Krom (VVD)

Veiligheid en Justitie
Minister Ivo Opstelten (VVD)
Staatssecretaris Fred Teeven (VVD)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Minister Edith Schippers (VVD)
Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (CDA)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s