Chris Buijink benoemd tot SG ELI

De komst van het kabinet-Rutte heeft nogal wat gevolgen voor de departementen in Den Haag. Vier ministeries verdwijnen en er komen twee nieuwe departementen voor terug. Dit heeft directe consequenties voor de ambtelijke leiding van deze ministeries. Chris Buijink en Siebe Riedstra zijn vanmiddag door de ministerraad benoemd tot SG van respectievelijk Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Milieu.

De grootste veranderingen vinden natuurlijk plaats op de vier departementen die worden opgeheven (Economische Zaken, LNV, Vrom en VenW). Er komen twee ministeries voor terug: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Milieu. Het voormalige ministerie van Vrom valt van de vier op te heffen departementen het meest uiteen. De taken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu komen bij het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het programma Wonen, Wijken en Integratie gaat volledig over naar BZK, samen met de Rijksgebouwendienst. Directeur-generaal WWI Mark Frequin vertelde eerder aan PM wat zo’n overstap met zich mee brengt.

Voor de twee nieuwe departementen heeft de ministerraad vanmiddag direct de SG’s benoemd. Chris Buijink, de SG van EZ, wordt de baas van het ministerie van ELI en de SG van Verkeer en Waterstaat, Siebe Riedstra, is vanaf vandaag SG van IenM. André van der Zande (SG LNV) en Hans van der Vlist (SG Vrom) worden voorlopig ‘buitengewoon adviseur’ bij het ministerie van BZK in afwachting van een vervolgbenoeming.

Het kabinet is ook gaan schuiven met een aantal directies en taken (zie overzicht in het kader hieronder). Het meest in het oog springende is het onderbrengen van Justitietaken op het gebied van vreemdelingenzaken bij BZK. Een speciale minister zonder portefeuille, de CDA’er Gerd Leers, krijgt het ministerie voor Immigratie en Asiel onder zijn hoede. Opvallend is verder dat de directie Kinderopvang, de afgelopen vier jaar ressorterend bij OCW, weer terugkeert naar het ministerie van SZW. Het programma Jeugd en Gezin, waarvoor minister Rouvoet de afgelopen vier jaar verantwoordelijk was, wordt niet voortgezet. Een aantal kindregelingen wordt bij SZW ondergebracht en de onderdelen die vóór Balkenende IV onder de minister van Justitie ressorteerden, gaan terug naar het ministerie van Veiligheid en Justitie, zoals Justitie voortaan heet, behalve de gesloten jeugdzorg voor jongeren buiten het strafrechtelijk kader.

++++++

Een overzicht van de departementale verschuivingen:

Opgeheven
Economische Zaken
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Verkeer en Waterstaat
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nieuw *
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)
Economische Zaken (EZ)
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV)
Energie en Nederlandse emissieautoriteit (Vrom)
Innovatie (OCW, Vrom, VenW)
TNO (OCW)
Vermindering administratieve lasten voor bedrijven (Financiën)

Infrastructuur en Milieu (IenM)
Ruimtelijke ordening (Vrom)
Milieu (Vrom)
Verkeer en Waterstaat (VenW)

Verschuivingen (taken die erbij komen) *

BZK
Wonen, Wijken en Integratie (Vrom)
Rijksgebouwendienst (Vrom)
Rijkswet op het Nederlanderschap (Justitie)
Vreemdelingenzaken, IND, COA en de Dienst Terugkeer en Vertrek (Justitie) komen onder de verantwoordelijkheid van de minister voor Immigratie en Asiel

Buitenlandse Zaken
Europees en internationaal milieubeleid (Vrom)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kindgebonden budget, kinderbijslag, tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (VWS)
Kinderopvang (OCW)

Veiligheid en Justitie (voorheen Justitie)
Veiligheid (BZK), behalve de AIVD
Jeugd en Gezin, behalve kindregelingen die naar SZW gaan en gesloten jeugdzorg voor jongeren buiten het strafrechtelijk kader

*tussen haakjes het departement waar de taken vandaan komen

Ook verschenen op PM.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s