Jaarverslag 2011: lonen ambtelijke top gematigd

Hoewel de Wopt-norm in 2011 gelijk was aan een jaar eerder, verdienden minder ambtenaren uit de Topmanagementgroep een salaris dat in het jaarverslag van het ministerie van BZK moet worden opgenomen. Het lijkt erop dat de hoogste ambtenaren van de rijksoverheid het goede voorbeeld geven en loonmatiging in acht nemen.

Nog maar 13 topambtenaren verdienden in 2011 meer dan 193.000 euro, de grens van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Van de ambtenaren met een jaarinkomen boven dit bedrag moet het salaris in het jaarverslag van BZK worden opgenomen. Een jaar eerder kwamen 17 ambtenaren boven deze grens uit. Op woensdag 16 mei, op Verantwoordingsdag, zijn de departementale jaarverslagen over 2011 openbaar gemaakt.

Met het vertrek van Ronald Gerritse naar de Autoriteit Financiële Markten (waar hij ruimschoots boven de -Balkenendenorm zit) is de secretaris-generaal van het -ministerie van Financiën uit het lijstje topinkomens verdwenen. Het inkomen van opvolger Richard van Zwol kwam bij Algemene Zaken, waar hij eerder SG was, al niet boven de Wopt-norm uit. Ook Manon Leijten, sinds augustus 2011 DG van de Algemene Bestuursdienst, verdient minder dan haar voorganger Jan Willem Weck, wiens jaarloon in 2010 hoog genoeg was voor een vermelding in het jaarverslag.

Verdwenen
De secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is vreemd genoeg uit de lijst verdwenen. Siebe Riedstra bekleedt deze functie sinds de start van het kabinet-Rutte in het najaar van 2010. Daarvoor was hij SG op Verkeer en Waterstaat. In 2010 kwam zijn loon net boven de publicatiegrens uit (193.597 euro). Ondanks het feit dat de Wopt-norm niet, zoals te doen gebruikelijk, hoger is vastgesteld voor 2011, komt Riedstra niet meer op de lijst voor. Datzelfde geldt voor Jan van den Bos, sinds maart 2010 inspecteur-generaal van het ministerie van -Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2010 verdiende hij nog 195.366, maar zijn inkomen moet in 2011 in elk geval minder dan 193.000 euro zijn geweest. Ook voor Rob Kerstens, DG van de Dienst Uitvoering Onderwijs, gaat deze vlieger op. In 2011 van het topinkomenslijstje verdwenen, terwijl hij er in 2010 net boven zat (194.405 euro).

Van de vijf secretarissen-generaal die zowel in 2009 als in 2010 en 2011 in het jaarverslag voorkwamen (Annink, Van Erp, Demmink, De Leeuw en Van Maanen), is de stijging van het salaris in 2011 nagenoeg gelijk of lager dan een jaar ervoor. Zo verdiende Ton Annink van Defensie in 2011 net geen twee ton (197.061), een stijging van 2 procent ten opzichte van 2010, terwijl hij er dat jaar ruim 3 procent op vooruit was gegaan. Voor Joris Demmink van Justitie komt de inkomensstijging het afgelopen jaar neer op nog geen 0,7 procent, terwijl zijn honorarium een jaar eerder nog met bijna 3,5 procent was toegenomen. Demmink kreeg in 2011 197.209 euro mee naar huis. Johan de Leeuw (SZW) en Geert van Maanen (VWS) verdienden in 2011 respectievelijk 204.197 (+1,9 procent) en 218.404 euro (+2,1 procent). Hun loonstijging bedroeg een jaar eerder 1,1 en 1,9 procent.
Nu de Kunduz-coalitie in het Lenteakkoord de nullijn voor ambtenaren is overeengekomen, zal het aantal topambtenaren wier salaris in 2012 moet worden gepubliceerd nagenoeg hetzelfde zijn. Of ze moeten en masse hun post verlaten. Hun opvolgers verdienen doorgaans immers minder, met name als ze nog geen lid zijn van de Topmanagementgroep.

++++++++++++++++

Wie verdient het meest?
Van alle leden van de Topmanagementgroep (ongeveer zestig SG’s, DG’s en IG’s) heeft Roos van Erp, de SG van BZK, in 2011 het hoogste bedrag op haar rekening bijgeschreven gekregen (232.530 euro). Daarbij moet worden aangetekend dat dit bedrag ‘inclusief achterstallige betaling van 2008-2010’ is, zo blijkt uit het jaarverslag.  Deltacommissaris Wim Kuijken (voormalig SG op onder meer VenW en Algemene Zaken) ontving in 2011 een jaarloon van 220.476, een fractie meer dan een jaar eerder. Ook Geert van Maanen, de SG van het ministerie van VWS, doet het niet slecht: zijn inkomsten kwamen in 2011 uit op 218.404 euro, ruim 5.000 euro meer dan in 2010.

Wopt versus Balkenendenorm
Sinds 2004 geldt voor de leden van de Topmanagementgroep (TMG) een wettelijk maximum van 130 procent van het ministersalaris (exclusief toeslagen), ook wel de Balkenendenorm genoemd. Voor 2011 is dit bedrag vastgesteld op 187.340 euro. Geen van de leden van de Topmanagementgroep heeft een salaris dat hoger is dan dit bedrag. Dat van dertien topambtenaren het inkomen wel gemeld moet worden in het jaarverslag, komt doordat hiervoor de Wopt-norm geldt, die is gebaseerd op het jaarloon, dus het salaris inclusief toeslagen (193.000 in 2011).

Verschenen in PM, 1 juni 2012

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s