Topsalarissen overheid verder aan banden

Met de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT wil het kabinet de topsalarissen bij de overheid nog verder inperken. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben.

Als op 1 januari 2015 de beoogde wet van kracht wordt, heeft dat ingrijpende gevolgen voor een aantal grootverdieners in de publieke en semipublieke sector. Hoewel er een overgangstermijn van zeven jaar geldt, is het nogal een aderlating als je van meer dan vier ton ineens ‘maar’ 169.000 euro gaat verdienen. Onder meer de bestuurders van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten zullen eraan moeten geloven. DNB-president Klaas Knot, voormalig topambtenaar op het ministerie van Financiën, is de best verdienende publieke bestuurder met een brutosalaris van 422.573 (inclusief pensioen en onkosten), zo blijkt uit het jaarverslag over 2013.

Met de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT wil het kabinet het salarisplafond in de publieke en semipublieke sector omlaag brengen naar het salaris dat een minister verdient (zie kader). Daarvoor krijgen de bestuurders wel even de tijd. Ze mogen vier jaar lang op hun oude salaris blijven en moeten daarna in drie jaar tijd afbouwen naar het ministerssalaris. Bestuurders en andere medewerkers die na 1 januari 2015 aan de slag gaan, moeten direct genoegen nemen met een kleine 170.000 euro. Sommigen sorteren daar nu alvast op voor. Zo krijgen Louise Fresco (Universiteit Wageningen), Merel van Vroonhoven (AFM) en Wouter Bos (VUMC) in hun nieuwe functie een fors lager salaris dan hun voorgangers. ‘Bij dit type functies gaat het niet om het salaris, maar om de drijfveren van de mensen,’ aldus Fresco in de Volkskrant.

Dat lang niet iedereen deze opvatting deelt, blijkt wel uit de klachtenbrieven die het ministerie van Binnenlandse Zaken deze zomer heeft mogen ontvangen, zoals RTL Nieuws onlangs onthulde. Tel daar het ongemeen kritische advies van de Raad van State (zie hiernaast) bij op en je kunt concluderen dat het wetsvoorstel van Plasterk nog geen gelopen race is.

Dit najaar debatteert de Tweede Kamer over de verlaging van de salarissen bij de overheid.

+++++++++++++++++

Vragen over: Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT

Dit najaar behandelt de Tweede Kamer de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT waarmee het kabinet het maximumsalaris in de publieke sector gelijkstelt aan dat van een minister.

In de Wet normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) die sinds 1 januari 2013 van kracht is, staat toch dat het plafond op 130 procent van een ministerssalaris ligt?
Dat klopt, die norm is gebaseerd op een voorgenomen verhoging van het ministerssalaris met 30 procent. Die gaat niet door, omdat het kabinet zichzelf in tijden van forse bezuinigingen geen hoger salaris wilde geven. In het regeerakkoord spraken VVD en PvdA daarom af de lonen bij de overheid te verlagen. Dit wordt geregeld met de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT. Concreet houdt het in dat het maximumsalaris in 2014 nog op 230.000 euro ligt, maar vanaf 1 januari 2015 met meer dan een kwart daalt naar zo’n 169.000 euro.

Wie vallen er eigenlijk onder de WNT?
De salarisnorm geldt nu voor alle topfunctionarissen van publieke instellingen, zoals ministeries, gemeenten en provincies en semipublieke organisaties als ziekenhuizen, scholen en publieke omroepen. Ook instellingen die een groot deel van hun inkomsten uit subsidie ontvangen, vallen onder de WNT. Straks wordt de reikwijdte van de salarisnorm uitgebreid naar alle medewerkers in deze sectoren. Omdat dat nogal wat juridische gevolgen heeft, heeft minister Plasterk besloten dit met een apart wetsvoorstel te regelen, dat op 1 januari 2017 van kracht moet zijn.

Hoeveel moet het verlagen van de salarisnorm opleveren?
Het kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat het beperken van de topsalarissen in de publieke sector vanaf 2015 zo’n 10 miljoen euro per jaar moet opleveren.

Verschenen in SC, 2 september 2014

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s