Digibieb

Vorige week opende minister Bussemaker van OCW de digibieb. Via bibliotheek.nl zijn ruim vijfduizend elektronische boeken te leen. Daags ervoor had ze de nieuwe bibliotheekwet naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen is nodig volgens Bussemaker omdat de oude wet nog uitging van een bibliotheek waar je alleen fysieke boeken kon lenen, terwijl je in de meeste biebs tegenwoordig voor veel meer terecht kunt. Koffie drinken, studeren, kranten lezen of zelfs een debat volgen.

Lees verder

De hete hangijzers uit de OCW-begroting

De behandeling van de onderwijsbegroting zit dit jaar in een spagaat. Een ambtelijke werkgroep gaat na hoe er 20 procent op het hoger onderwijs kan worden bezuinigd terwijl de politiek juist wil dat Nederland op dit punt doordringt tot de wereldtop. Moet Plasterk dan toch maar beknibbelen op cultuur en media?

Lees verder

Ocker van Munster: ‘Er gaat nooit iemand uit, ze worden alleen maar verplaatst’

Tien maanden ambtenaar, langer kon Ocker van Munster het niet uithouden op het ministerie van OCW. Natuurlijk is hij terughoudend over zijn overstap naar een instituut voor cultuureducatie in Rotterdam. ‘Het gaat in Den Haag meer over systemen, processen en het institutionaliseren van zaken. Met deze baan zit ik midden op het breukveld van cultuur en samenleving.’

Lees verder

Jong ontmoet oud OCW: vroeger was niet alles beter

Met de bus is Betty Blok (77) uit haar woonplaats Noordwijk naar Den Haag gekomen alwaar ze een afspraak heeft met Fons Cammaert (28), de voorzitter van Jong-OCW. Cammaert, strak in het pak, ontvangt Blok in de Hoftoren. Ze heeft een eigen toegangspas (‘geregeld door de SG persoonlijk’), want hoewel Blok al jaren niet meer bij OCW werkt, is ze nog eens per maand op het departement te vinden. Waarom? Betty Blok is voorzitter van de Seniorenclub van OCW, een groep van 180 oud-ambtenaren die met pensioen is en regelmatig bijeenkomt. ‘We organiseren diverse bijeenkomsten om onze leden te informeren. Dan nodigen we een notaris uit om iets te vertellen over erfrecht bijvoorbeeld.’ Een onderwerp dat voor Jong-OCW’er Cammaert nogal een ver-van-zijn-bed show is. Ondanks het leeftijdsverschil van ruim veertig jaar, zijn de gesprekspartners het opvallend vaak met elkaar eens.

Lees verder