Zwendel

Met het wetsvoorstel Afschaffing bevoegdheid gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen zouden de Amsterdamse stadsdelen en de Rotterdamse deelgemeenten komend jaar officieel ten grave gedragen worden. Niets is minder waar. Vooral ­Amsterdam heeft, onder aanvoering van de plaatselijke PvdA, de grenzen van de wet zover opgezocht dat er nauwelijks sprake is van het verdwijnen van de stadsdeelbesturen.

Lees verder

Mark de Boer: ‘Openbaarheid kan geen doel op zich zijn’

De Wet openbaarheid van bestuur staat weer eens ter discussie nu gemeenten in toenemende mate oneigenlijke Wobverzoeken krijgen. Ook Rotterdam heeft hiermee te maken. Hoofd concerncommunicatie Mark de Boer juicht anpassingen in de wet om misbruik tegen te gaan dan ook toe. Tegelijkertijd vraagt hij zich af of de Wob nog wel een bijdrage levert aan een breed vertrouwen in de overheid. De Wob concentreert zich nu alleen op een plicht van de overheid, vindt hij, maar die overheid is net zo afhankelijk van de informatie van burgers als andersom.

Lees verder

Ocker van Munster: ‘Er gaat nooit iemand uit, ze worden alleen maar verplaatst’

Tien maanden ambtenaar, langer kon Ocker van Munster het niet uithouden op het ministerie van OCW. Natuurlijk is hij terughoudend over zijn overstap naar een instituut voor cultuureducatie in Rotterdam. ‘Het gaat in Den Haag meer over systemen, processen en het institutionaliseren van zaken. Met deze baan zit ik midden op het breukveld van cultuur en samenleving.’

Lees verder