Mark de Boer: ‘Openbaarheid kan geen doel op zich zijn’

De Wet openbaarheid van bestuur staat weer eens ter discussie nu gemeenten in toenemende mate oneigenlijke Wobverzoeken krijgen. Ook Rotterdam heeft hiermee te maken. Hoofd concerncommunicatie Mark de Boer juicht anpassingen in de wet om misbruik tegen te gaan dan ook toe. Tegelijkertijd vraagt hij zich af of de Wob nog wel een bijdrage levert aan een breed vertrouwen in de overheid. De Wob concentreert zich nu alleen op een plicht van de overheid, vindt hij, maar die overheid is net zo afhankelijk van de informatie van burgers als andersom.

Lees verder