Standaardisering: consistent van begin tot eind

Door afspraken te maken over contracten en facturatie kunnen gemeenten en zorgaanbieders heel wat bureaucratische en administratieve rompslomp vermijden. Het programma i-Sociaal Domein van de VNG, zes zorgbrancheorganisaties en het ministerie van VWS adviseren hen hoe ze dit kunnen realiseren. Programmadirecteur Reinier ter Kuile benadrukt het belang van standaarden in de zorgadministratie. Met als paradoxaal voordeel: meer ruimte voor maatwerk.

Lees verder