Ambtenaren geven advies op Ambtelijke Topconferentie

Ruim vierhonderd topambtenaren waren onlangs bijeen in Utrecht op de VNG Ambtelijke Topconferentie. Een aantal bestuurders durfde het aan een casus uit de eigen praktijk voor advies voor te leggen aan collega’s. Zo ook de wethouder van Leidschendam-Voorburg, waar in 2019 een megawinkelcentrum wordt geopend. Hoe zorgt de wethouder ervoor dat twee andere, kleinschaliger, centra hiervan niet de dupe worden maar er juist van profiteren?

Lees verder

Advertenties