Kabinet-Rutte III: een brok lokale ervaring

Opvallend veel wethouders maken deel uit van het kabinet-Rutte III. Slechts 8 van de 24 bewindspersonen hebben geen verleden in het lokaal bestuur. Wie zijn de ministers en staatssecretarissen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie die hun sporen in gemeenten hebben verdiend?

Lees verder

Gemeenschappelijke regelingen: de Zeeuwse methode

De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om meer grip op gemeentelijke samenwerking te krijgen. Het resultaat is een aanpak die zich volgens de opstellers laat omschrijven als de Zeeuwse methode. We vroegen drie Zeeuwse raadsleden naar hun ervaringen met een aantal aanbevelingen.

Lees verder

Buurtrechters: problemen oplossen aan de keukentafel

Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie wil dat er zogeheten vrederechters komen, die laagdrempelig en dicht bij mensen in de buurt recht kunnen spreken. Deze buurtrechters kunnen net als de van tv bekende ‘rijdende rechter’ bemiddelen en rechtspreken in kleine zaken. Een meerderheid van het VNG Magazine Panel schaart zich achter het initiatief van de ChristenUnie. Lees verder

Inwoners verleiden tot duurzaam wonen

De landelijke campagne Energiebesparen doe je nu, een initiatief van het ministerie van BZK, de VNG en MilieuCentraal, is onlangs van start gegaan. Over drie jaar moeten zo veel mogelijk woningen in Nederland energiezuinig zijn. Gemeenten bedenken de meest uiteenlopende dingen om inwoners zo ver te krijgen dat ze hun woning isoleren en andere duurzame maatregelen nemen. Wat doen Westland, Rotterdam en Weert?

Lees verder

Standaardisering: consistent van begin tot eind

Door afspraken te maken over contracten en facturatie kunnen gemeenten en zorgaanbieders heel wat bureaucratische en administratieve rompslomp vermijden. Het programma i-Sociaal Domein van de VNG, zes zorgbrancheorganisaties en het ministerie van VWS adviseren hen hoe ze dit kunnen realiseren. Programmadirecteur Reinier ter Kuile benadrukt het belang van standaarden in de zorgadministratie. Met als paradoxaal voordeel: meer ruimte voor maatwerk.

Lees verder